53 photos

Borowski Artist - King & Queen - 24-99-76 10R81101

Borowski Artist - King & Queen - 24-99-76 10R81101

Borowski Artist - Massai - red - 24-99-45 10R9614

Borowski Artist - Massai - red - 24-99-45 10R9614

Borowski Garden - Big Gonzo - lamp - amber - 24-30-09 10R5291

Borowski Garden - Big Gonzo - lamp - amber - 24-30-09 10R5291

Borowski Garden - Chameleon - green - 24-36-01 10R8074

Borowski Garden - Chameleon - green - 24-36-01 10R8074

Borowski Garden - Gonzo - bird blue-with-stripes - 24-30-04 10R0011

Borowski Garden - Gonzo - bird blue-with-stripes - 24-30-04 10R0011

Borowski Garden - Pavo - turkey - yellow - 24-33-02 10R2024

Borowski Garden - Pavo - turkey - yellow - 24-33-02 10R2024

Borowski Studio - Chameleon - Bowl, Green - 24-01-34 10R9031

Borowski Studio - Chameleon - Bowl, Green - 24-01-34 10R9031

Borowski Studio - Hooper - Bowl, Green - 24-03-96 10R405

Borowski Studio - Hooper - Bowl, Green - 24-03-96 10R405

Borowski Studio - Mini Owl - Object, Amber - 24-03-72 10R363

Borowski Studio - Mini Owl - Object, Amber - 24-03-72 10R363

Borowski Studio - Pelikan - Bowl, Yellow - 24-01-31 10R9801

Borowski Studio - Pelikan - Bowl, Yellow - 24-01-31 10R9801

Borowski Studio - Flat Fish - Bowl, Blue - 24-01-98 10R493

Borowski Studio - Flat Fish - Bowl, Blue - 24-01-98 10R493

Borowski Studio - Penguin - Object, Black - 24-04-18 10R823

Borowski Studio - Penguin - Object, Black - 24-04-18 10R823

Borowski Studio - Maske - Candleholder, Light Blue - 24-02-01 10R273

Borowski Studio - Maske -  Candleholder, Light Blue - 24-02-01 10R273

Borowski Studio - Tom - Object, Amber - 24-03-87 10R823

Borowski Studio - Tom - Object, Amber - 24-03-87 10R823

Borowski Studio - Snippy - Object, Light Blue - 24-03-33 10R812

Borowski Studio - Snippy - Object, Light Blue - 24-03-33 10R812

Borowski Studio - Snippy - Object, Red - 24-03-30

Borowski Studio - Snippy - Object, Red - 24-03-30

Borowski Studio - Snippy - Object, Lime Green - 24-03-32 10R812

Borowski Studio - Snippy - Object, Lime Green - 24-03-32 10R812

Borowski Studio - Tukan -Bowl, Lime Green - 24-01-91 10R2431

Borowski Studio - Tukan -Bowl, Lime Green - 24-01-91 10R2431

Borowski Studio - Moonky - Object, Blue - 24-11-33 10R924

Borowski Studio - Moonky - Object, Blue - 24-11-33 10R924

Borowski Studio - King - Candleholder, Red - 24-06-06 10R946

Borowski Studio - King - Candleholder, Red - 24-06-06 10R946